Kampanje

  • Sikker bruk av kjemikalier EO-00099-NO

HMS

  • HMS for ledere (§3-5) NI004

    3 100,00 NOK
    2 500,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • HMS grunnkurs arbeidsmiljø NI002

    5 750,00 NOK
    4 600,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • HMS Praktisk introduksjonskurs NI003

    3 100,00 NOK
    2 500,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096

    990,00 NOK
    891,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • HMS-regelverk EBA001

    525,00 NOK
    480,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Munio Access to Industry MA100

  • Reisesikkerhet A001

    855,00 NOK
    770,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

    500,00 NOK
    450,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Førstehjelp EO-00103-NO

    425,00 NOK
    380,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Søvn, hvile og helse (Fatigue Management) EO-00107-U

    1 200,00 NOK
    1 080,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Ergonomi EL035

    1 590,00 NOK
    1 431,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Beskytt hendene dine EO-00027-U

    120,00 NOK
    105,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Beskytt føttene dine EO-00026-U

    120,00 NOK
    105,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Beskytt åndedrettet EO-00028-U

    120,00 NOK
    105,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Støykurs EO-00106-NO

    685,00 NOK
    615,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Hørselvern EO-00012-U

    120,00 NOK
    105,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Sklisikring EO-00016-U

    120,00 NOK
    105,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer

Farlig arbeid/HMS

  • Prosjekt fareblind SfS001

  • Lås og merk - Lockout/Tagout EO-00025-U

    150,00 NOK
    135,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Anhukerkurs / Stroppekurs K100

    1 190,00 NOK
    1 071,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte) K099

    1 490,00 NOK
    1 341,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

    745,00 NOK
    670,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Bruk av personløfter KB01

    1 650,00 NOK
    1 485,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Asfaltutstyr EBA005

    745,00 NOK
    670,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Gassikkerhetskurs K019

    795,00 NOK
    715,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt EL027

    893,00 NOK
    805,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Vinterdrift av veg EBA007

    1 375,00 NOK
    1 240,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen K095

    650,00 NOK
    585,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • ISPS/havnesikring EO-00100-NO

    790,00 NOK
    710,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer

EL og brann

  • Lading av elektriske kjøretøy EL030

    636,00 NOK
    572,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Elbillading - Grunnleggende EL031

    571,00 NOK
    514,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Brannalarmanlegg - Grunnleggende teori EL040

    1 595,00 NOK
    1 435,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Badge

    Brannvern ved utførelse av varme arbeider EO-C00001-NO

    1 740,00 NOK
    1 620,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Førstehjelp for elektropersonell EO-00104-NO

    485,00 NOK
    435,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • FSE Lavspenning EL001

    902,00 NOK
    811,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • FSE for instruert personell EL008

    646,00 NOK
    580,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • FSE for instruert togpersonell EL039

    902,00 NOK
    811,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • FSE for togelektrikere EL038

    1 595,00 NOK
    1 435,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • FSE Høyspenning EL002

    902,00 NOK
    811,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • FSE Høy- og lavspenning EL003

    1 595,00 NOK
    1 435,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer

Arbeider i høyden

  • Fallsikring EO-00102-NO

    1 210,00 NOK
    1 090,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Arbeid i høyden EO-00105-NO

    790,00 NOK
    710,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Stillas brukerkurs EO-00101-NO

    265,00 NOK
    240,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

    2 240,00 NOK
    2 015,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

    2 240,00 NOK
    2 015,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer

Kjemikalier/Diisocyanater

  • Nivå 1 - Diisocyanat REACH opplæring, Generell opplæring EO-C00002-EU

    1 400,00 NOK
    1 265,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Påføring med kost og rulle EO-C00002A-EU

  • Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Spraying i ventilert kabin EO-C00002B-EU

  • Sikker bruk av kjemikalier EO-00099-NO

Aktuelle kurs

  • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

    405,00 NOK
    370,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Prosjektering - krav, risiko og ansvar BMF013

    2 900,00 NOK
    2 610,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll T-001

    1 250,00 NOK
    950,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Munio Access to Industry MA100

  • Massivtre BMF012

    2 900,00 NOK
    2 610,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Trevirke - skogen og trekvalitet BMF010

    450,00 NOK
    405,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Mangfoldsdugnaden EBA014

    190,00 NOK
    150,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Hvordan treffe bedre på kalkylene! BMF011

    750,00 NOK
    675,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven EL026

    764,00 NOK
    688,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Cyber Crime Time CCT001

    890,00 NOK
    800,00 NOK (Medlemspris)
    Les mer
  • Koronavirus - Informasjon og råd K183

E-bøker

  • E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

  • E-bok - Sikker bruk av Traverskraner EBOK_05

  • E-bok - Sikker bruk av Lastebilkraner EBOK_06